efekty

Teraźniejsze, bardzo duże zakłady pracy okazują się w pelni skomputeryzowane

system wizyjny
Autor: Purmo
Źródło: Purmo
Kiedyś, bardzo bardzo dużo czynności było wykonywanych wysiłkiem ludzkich rąk, a nadzór nad starannym ich wykonaniem również sprawowali ludzie.


Z biegiem czasu i coraz potężniejszym rozwojem techniki, praca człowieka w coraz większym stopniu była zastępowana przez komputery.